Tanúsítvány - 2014

Sebesta-Loydolt építészműterem Kft.

1. Ha a Tanúsítvány helyszíni felmérés és szakértői vizsgálat alapján készül

az esetek többségében erre a tanúsítási módra van szüksége   az eljárás bemenő adatai:

 • amit Önnek biztosítania szükséges:

  • ingatlan azonosító adatai: lakás és a lakást magába foglaló épület címe, helyrajzi száma rendelkezésre álló dokumentum alapján (pl: tulajdoni lap másolat, korábbi adás-vételi szerződés, alapító okirat)

  • hozzáférhetőség biztosítása az összes helyiséghez és fűtő, melegvíz készítő, és ha van: klíma, szellőztető berendezéshez. - ez például ház-központi kazán esetében az épületet fűtő kazán hozzáférhetőségének biztosítása, vagy hiteles irat, tanúsítvány a berendezésről

  • távfűtés esetén a távhőszolgáltató beazonosításához számla, vagy szerződés bemutatása

 • amit a Tanúsító a helyszínen végez:

  • az ingatlan geometriai adatainak helyszíni felmérés alapján történő rögzítése
  • a hasznos/fűtött használati tér határoló szerkezeteinek meghatározása, melyet segíthet tervekből, vagy szükség esetén műszeres vizsgálatból nyert adatok felhasználása
  • gépészeti rendszerek műszaki adatainak felvétele

 

2. Tanúsítás kiállítása mért fogyasztási adatok alapján

általunk nem javasolt, de választható módszer

  • alapadatok, mint 1. változatnál

  • alapterület igazolása
  • a fűtésre, használati meleg-víz készítésére, és nem lakóingatlanok esetén világításra felhasznált energiahordózók, 3 évre visszamenőleg összesített éves fogyasztási adatai

3. Tanúsítás kiviteli tervek alapján

 • a terveknek tartalmaznia kell a ténylegesen megvalósult állapotot, az összes külső határolófelület rétegfelépítését, az eredeti energetikai számítást (ez pótolható), és az építkezés felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát, a tervek szerint történő megvalósulásról

 

a tanúsító ilyenkor vagy hitelesíti az eredeti, vagy a tervek alapján elvégzi a számítógépes energetikai számításokat

szükséges dokumentumok