Tanúsítvány - 2014

Sebesta-Loydolt építészműterem Kft.

A Tanúsításra vonatkozó szabályozás a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben található.

 

Az ingatlan tulajdonosának elsősorban azt szükséges tudnia, mikor kell, illetve mikor nem kell a Tanúsítványt elkészíttetnie. Ezen körülmények többsége olyan adat, melyeket Tanúsító nem ismerhet előre, ezért a szolgáltatás megrendelése előtt, mindenképpen tájékozódni kell róla.

 

 

Rendelet hatálya: - Mely épületekre vonatkozik a rendelet?

jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület. - (tehát pl. lakóépület, iroda stb. melyeknél fűtéssel biztosítani szükséges a megfelelő belső hőmérsékletet)

 

Kivételek: Mely épületekre nem terjed ki a rendelet hatálya

  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű,
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt, illetve legfeljebb 2 évi használatra tervezett,
  • a hitéleti, a mezőgazdasági, a műhely rendeltetésű épületekre
  • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre
  • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre

 

Tulajdonos felelőssége a fenti kritériumrendszer ellenőrzése:

Fontos kiemelni a fenti felsorolásból két mentesítő körülményt:

  • A műemléki védettséget és a helyi értékvédelmet előzetesen szükséges tulajdonosnak ellenőriznie, mert Tanúsítónak nincs módja ezeket vizsgálnia (előbbi a tulajdoni lapra is bejegyzésre kerül, utóbbi az illetékes Önkormányzat rendeletei alapján vizsgálható)
  • Az 50 m2 alatti épületre vonatkozó kivétel a teljes épületre vonatkozik, tehát egy ennél nagyobb társasházban lévő 30 m2-es lakás esetében - a meghatározott esetekben - szükséges Tanúsítványt beszerezni.

 

Mikor kell Tanúsítványt készíttetni a rendelet hatálya alá tartozó épületekre?

Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

     ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

     bb) bérbeadása;

c) 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Mikor kell és mikor nem kell Tanúsítványt készíttetni?